8

P R O T E R G I A

Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ

.

Η Protergia δίνει ενέργεια σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες,

διαμερίσματα και κατοικίες με σύγχρονες,  αξιόπιστες υπηρεσίες

& υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις, ο ξεκάθαρος τρόπος τιμολόγησης και η

πολιτική επιβράβευσης των πελατών, συμβάλλουν τα μέγιστα στη μείωση

των λειτουργικών εξόδων & στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας.

 .

Και όλα αυτά με τη δύναμη του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα & την αξιοπιστία του

ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

.

.

protergia         .               .